Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


heatpress:start

HeatPress

Základne informácie

Multifunkčný HeatPress má tieto základné násady:
platňa na tričká - 29×38 cm
násada na šálky - 7,5×9 cm
násada na šiltovky - 8×15 cm

Používanie

1. Otvor stroj zdvihnutím páky. Vlož materiál, na ktorý chceš nažehlovať na pracovnú dosku a nastav tlak. (V smere hodinových ručičiek pre zvýšenie, oproti-hodinovým pre zníženie tlaku).

2. Priprav si materiál. POZOR: Nepokladaj materiál na pracovnú dosku, kým sa zohrieva - predídeš tým spáleniu.

3. Zapoj stroj do elektriny a zapni ho. Kontrolky zablikajú a stroj je pripravený na používanie za cca 10 sek
- stlačením OK nastav správnu teplotu (P-1)
- stlač OK a nastav čas (P-2)
- pre dokončenie nastavovania stlač opäť OK

4. Keď nastavíš teplotu a čas, stroj sa začne zohrievať (To môže trvať zhruba 15 min na teplotu 200°C).

5. Akonáhle je dosiahnutá nastavená teplota, vlož materiál na dosku a zatlač ho pákou. Stlač OK a čas sa začne odpočítavať - po jeho uplynutí stroj začne pípať. Vtedy zdvihni páku a vyber materiál.

Výmena nadstavca

- vypni stroj a odskrutkuj plug z Control Panela.
- odskrutkuj “motýliky”, vymeň požadovaný nadstavec, a zaskrutkuj “motýliky”
- nastav tlak
- zapoj plug do Control panelu a zapni stroj

Upozornenia

- počas práce musí stroj stáť na pevnej podložke v dostatočnej vzdialenosti od horľavých materiálov
- nedotýkajte sa nažehlovacej platne počas zohrievania, nažehlovania ani počas chladnutia.
- dávajte pozor na deti :)
- buďte opatrní pri vyberaní materiálu a strhávaní nažehlovacej fólie

Materiál a nastavenia

Nažehlovacie fólie

- NEZABUDNI: Grafiku treba pri vyrezávaní ZRKADLOVO OTOČIŤ

Materiál P-1 Teplota P-2 Čas
nažehlovacie fólie z Labu 180 - 190 °C 25 - 30 sek

- POZNÁMKA: uvedené teploty platia pre látky s obsahom bavlny min 95 %. Pri iných treba zvážiť možnosť poškodenia látky teplom, resp. nastaviť nižšiu teplotu a trochu vyšší čas.

Galéria

heatpress/start.txt · Posledná úprava: 2017/08/16 15:27 od demetra