Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


plotter:start

Rezací ploter

Základne informácie

Hardware

Základné informácie: Graphtec CE6000-60
Pracovná plocha: 603mm x 50m
Max. rýchlosť: 900mm/s Max. hrúbka materiálu: 0.25 mm

Druhy rezania: die cut, half cut, perforation cut

Pre kompletné informácie pozri manuál od výrobcu

Software

Pre používanie rezacieho plotra budeš potrebovať buď:
A) základný software Graphtec Studio
B ) Cutting Master 3 Plug-in do Illustrator CS4 – CC2015.3 alebo CorelDRAW X4 – X8
a samozrejme driver.

Práca v Graphtec Studio

Svoju grafiku si môžeš buď celú vytvoriť vo free software dodávanom výrobcom, alebo je možné si grafiku pripraviť v ktoromkoľvek inom programe a do Graphtec Studio ju importovať, príp. do-upravovať na rezanie. Možnosti importu (File>Open):
.wmf, .emf, .dxf (AutoCAD Interchange file), .eps, .png, .jpg, .bmp, .gif, .tiff, .pcx, .cg4, .ras, .cit, .rcl

Trace

Ploter dokáže vyrezať iba vektorovu grafiku (nikdy nie bitmapy), preto ak tvoja grafika nie je vytvorené pomocou kriviek (vektorov), bude treba ju do nich previest pomocou funkcie Trace. Používanie funkcie Trace je podrobne popísane napr. v tomto tutoriale

Práca v AI alebo CorelDRAW + Cutting Master 3 Plug-in

1. vytvor svoj design v AI / CorelDRAW
2. možnosť využitia funkcie Registration marks s použitím Cutting Master 3
3. transfer a následne iba nastavenie rezania v Cutting Master 3 a
4. samotné rezanie

Materiál a nastavenia

- rôzne druhy fólií: samolepiaca, nažehlovacia, reflexné,…
- rôzne druhy papiera: samolepiace, potlačené, …

- NEZABUDNI: v prípade určitých materiálov treba GRAFIKU ZRKADLOVO OTOČIŤ

Max. hrúbka materiálu: 0.25 mm

Materiál Max šírka Cut Force Poznámka
nalepovacie fólie (Lab) 60 cm 9-11
nažehlovacie fólie (Lab) 50 cm 9-11 grafiku treba zrkadlovo otočiť

Využitie

- tlač šablón
- tlač nálepiek (do výkladov, na stenu, auto, bicykel, telefón a iné)
- cardmaking / scrapbooking
- nažehlovacie nálepky na tričká

Galéria

Video

plotter/start.txt · Posledná úprava: 2021/09/17 12:53 od janko