Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


laser:sw-corel-print

Tlač z Corelu

Otvoríme grafiku v Coreli (najlepšie už predpripravenú dwg. pdf. ai. jpg.png.tiff. etc)–> označíme chenú grafiku (Select) -–> Print -–> Preferences -–> výber predpripravených nastavení / nastavenie Pen (Speed, Strength, PPI/DPI,Raster) -–> [Rotary Tool{Papier –> Diameter + dĺžka laserovacej plochy objektu + DPI}] –> OK

- General –> Print Selection

- Layout –> TopLeftCorner –> OK

laser/sw-corel-print.txt · Posledná úprava: 2017/07/03 16:16 od noralab