Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


laser:hw-rotary

Rotary Tool

- Zapneme laser

- Šípkou v (dole) posunieme pracovnú plochu s mriežkou až na úplný spodok pracovného priestoru

- Mriežka je uchytená 2 šróbami na prednej strane mriežky krtoré odšróbujeme a odložíme

- Otvoríme bočný kryt

- Opatrne vyberieme mriežku

- Metličkou a smetákom odstránime zbytky materiálu po predchádzajúcom laserovaní

- Zo skine vyberieme Rotary Tool (POZOR : nieje taký ľahký ako vyzerá)

- Vložíme ho na vyčistenú pracovnú plochu aby lícoval s otvormi na šróby a prichytíme ho (cca v strede zárez na opačnej strane cca na 24 centimetri)

- Odoberieme plastový kryt imputu pre kábel zo spodnej strany otvorenej pracovnej plochy lasera odložíme ho a zapojíme rotary kábel

- Vypneme a zapneme laser …. počkáme kým sa načíta Rotary Tool (hlava lasera by mala zastať v strede nad osou Rotary Toolu)

- Zavrieme bočnú pracovnú plochu lasera

- Vyberieme predmet ktorý chceme laserovať zvolíme vhodné priemery uchytenia (nemali by presahovať plochu laserovaného objektu ) nasadíme ich pomocou priložených kľúčov a dotiahneme

- Vložíme objekt medzi ukončovacie nadstavce a zaistíme potiahnutím červenej páčky smerom dole

- Pomocou zaostrovacieho nadstavca zaostríme na materiál (AutoFocus –> Enter)

- Hlavu lasera ručne premiestnime do chcenej začiatočnej polohy (len v jednom smere !!) ak je potrebné

načítaním Rotary Toolu sa os Y prepísala do obvodu objektu

- Postupuje sa ako pri obyčajnom laserovaní

- Otvoríme grafiku v Coreli (najlepšie už predpripravenú) -–> Print -–> Preferences -–> výber predpripravených nastavení / nastavenie Pen (Speed, Strength, PPI/DPI,Raster) -–> Papier –>Zakliknute Rotary Fixture-–> Diameter + dĺžka laserovacej plochy objektu + DPI –> OK

- General –> Print Selection

- Layout –> TopLeftCorner –> OK

- Po stlačení OK sa súbor pošle na obrazovku lasera (môže chvíľu trvať)

- Zapnutie odsávania !!

- Zavrieme pracovnú polochu lasera a spustíme vybratý súbor (Start/Stop)

- Po ukončení laserovania vypojíme a vyberieme RtaryTool z praconej plochy lasera, vrátime mriežku na pôvodné miesto a vypneme laser (šróby na mriežke na silu nedoťahujeme spôsobuje to nerovnosť mriežky a následné rozostrenie lasera pri laserovaní)

laser/hw-rotary.txt · Posledná úprava: 2017/08/16 18:49 od noralab